img img

Jesień – czas na ubezpieczenie upraw

Rolnicy wiedzą to najlepiej - wczesna wiosna to najbardziej krytyczny czas dla roślin ozimych. Wegetacja roślin w tym okresie wpływa na jakość i ilość zebranego plonu. Roślinom zaszkodzić mogą mrozy i przymrozki wiosenne, a także inne negatywne czynniki działające na uprawy – susza, silne wiatry, niskie temperatury lub wyprzenie pod warstwą śniegu. Jesienią rośliny ozime hartują się i są zimą odporne, jednak wiosną tracą tę właściwość pod wpływem wyższych temperatur i wydłużającego się dnia. Stają się wrażliwe na przymrozki.

01

PZU już we wrześniu rusza z jesienną kampanią zawierania dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Akcja potrwa do 30 listopada. Przyznany na ten rok przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi limit na dopłaty do składek przy ubezpieczeniu PZU Uprawy, pozwoli skorzystać z 65-procentowych dopłat wszystkim zainteresowanym. PZU daje też możliwość elastycznej formy płatności - bez żadnych dodatkowych kosztów można rozłożyć składki na dogodne raty. Warunki finansowe są więc naprawdę atrakcyjne.

02

Ubezpieczenia obowiązkowe

Jeśli otrzymujesz płatności bezpośrednie, to masz obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50 proc. upraw od chociaż jednego ryzyka obowiązkowego wymienionego w ustawie, czyli od powodzi, suszy, gradu, przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania. Sam decydujesz, od czego chcesz ubezpieczyć swoje uprawy ozime: możesz wybrać pojedyncze ryzyka lub pakiety.

Zapoznaj się także z ofertą ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne. Znajdziesz tu obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, a także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Jest też ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym.

03

Uprawy ozime zbóż i rzepaku

Dla upraw ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest pakiet jesień, obejmujący ryzyko: gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. PZU oferuje je w czterech wariantach do wyboru: z limitem odpowiedzialności 10 proc., 17 proc., 25 proc. i dodatkowym, nowym limitem 35 proc. Ubezpieczenie obejmuje szkody całkowite powstałe przed 15 kwietnia.

Dla upraw ozimych zbóż i rzepaku PZU przygotowało pakiet 5 ryzyk, który obejmuje huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi i lawinę. Można też rozszerzyć ochronę o ryzyko powodzi i suszy. W ramach oferty nieobjętej dopłatami dostępne jest też ryzyko ognia.

04

Korzystne nowości w ubezpieczeniu PZU

PZU wprowadził do ubezpieczenia nowości:

  • zniesienie udziału własnego w ramach stawki dotowanej,
  • obniżenie minimalnej obsady roślin dla żyta ozimego i jęczmienia ozimego przyjmowanych do ubezpieczenia w zakresie ryzyka ujemnych skutków przezimowania,
  • nowy limit 35% odpowiedzialności dla ryzyka przezimowania zbóż i rzepaku dla szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia 2024 r.

05

Drzewa i krzewy oraz ich owoce i truskawki

Wiosenne przymrozki w sadzie mogą wyrządzić wiele szkód. Zmarznięte kwiaty lub zawiązki owoców na drzewach owocowych to nierzadki widok. W wyniku uszkodzeń spowodowanych przez przymrozek, plon jaki otrzymasz może być zmniejszony i gorszy jakościowo. Kwiatom truskawek też niewiele potrzeba do przemarznięcia. PZU przygotowało ubezpieczenie owoców od ryzyka przymrozków wiosennych, pakiet 5 ryzyk oraz od ryzyka gradu. PZU oferuje także ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów od ryzyka ujemnych skutków przezimowania, pakietu 5 ryzyk i suszy.

06

Atrakcyjne zniżki dla rolników

PZU przygotował atrakcyjne zniżki na ubezpieczenia odmian rzepaku ozimego zalecanych przez COBOR (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin).

Dla upraw zbóż ozimych oferuje promocyjne stawki do 20 proc. w zakresie pakietu jesień oraz ryzyka gradu dla klientów, którzy mają w PZU ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Warto też zainteresować się ubezpieczeniami niedotowanymi.

07

Uprawy w szklarniach i tunelach

Ubezpieczeniem niedotowanym można objąć uprawy w szklarniach i tunelach foliowych, nakłady poniesione na założenie i utrzymanie uprawy, czyli materiał siewny, nawozy i środki ochrony roślin.

Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych można chronić m.in. przed ryzykami gradu, powodzi, huraganu, ognia, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsunięcia się ziemi, wymarznięcia roślin.

08

Ubezpieczenie zwierząt i drobiu

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich pozwoli ci ochronić posiadane zwierzęta przed skutkami zjawisk pogodowych oraz ognia. Zwierzęta możesz też ubezpieczyć od padnięcia i uboju z konieczności, jeśli przyczyną okażą się choroby lub wypadki.

PZU ubezpieczeniem obejmuje:

  • zwierzęta gospodarskie, np. konie robocze, bydło, owce, kozy,
  • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
  • trzodę chlewną – w gospodarstwach wielkostadnych,
  • zwierzęta futerkowe hodowlane, np. lisy, norki,
  • pasieki – powyżej 5 uli.

Można także ubezpieczyć drób w gospodarstwach fermowych, m.in.: kury, kaczki, kaczki piżmowe, indyki, gęsi, a także drób tuczony, młodzież w odchowie na nioski czy drób nieśny, np. kury nioski.

09

Rolniku, ubezpiecz się sam!

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Ochroni cię, gdy wyrządzisz szkodę, której następstwem będzie: śmierć, utrata bądź rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody związane m.in. ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, obsługą zwierząt, pracami polowymi.

Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Pomyśl też o ubezpieczeniu NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Według danych KRUS np. w 2022 r. w rolnictwie było aż 10 667 wypadków.